четверг, 26 октября 2017 г.

ЗС бібліографічний огляд «То був цвіт нації – Українські Січові Стрільці».

На століття залишилася ідейна та культурно-мистецька спадщина Українських Січових Стрільців, яка стала інтегруючою частиною національної свідомості галицьких українців XX ст. Героїзм січовиків і їхня самопожертва слугували прикладом наступним поколінням, це – історичний феномен і найбільший національний капітал. Так,  25 жовтня бібліотека - філія №14 провела ЗС бібліографічний огляд «То був цвіт нації – Українські Січові Стрільці». Присутнім було представлено неймовірно цікаву змістовну слайд- презентацію, відео - перегляд літератури і періодики. Родзинкою огляду став супровід пісень січових стрільців , як різновид українських народних козацьких пісень патріотичного звучання.

вторник, 24 октября 2017 г.

Абонемент: нові надходження з літературознавства та мовознавства.Онуфрієнко, Галина Сергіївна.
Науковий стиль української мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с.

В основу навчального посібника покладено науково обгрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнішого підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи запропонованими алгоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують мисленнєво-мовлениєву діяльність при опрацюванні різноманітних наукових джерел як з метою "згортання" їх змісту до рівня плану, конспекту, анотації, реферату, рецензії, так і для підготовки українською мовою наукової доповіді, виступу в дискусії, статті, суттєво підвищує ефективність інтелектуальної праці та забезпечує перспективи самоосвіти у подальшому професійному зростанні.
Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться механізмами функціонування сучасної наукової мови та прагне сформувати й вдосконалити індивідуальну програму пізнавальної діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації.Громик,  Юрій Васильович.
Український правопис[Текст]:навч. посіб.: для студ. вищих навч. закладів/ Ю.В. Громик. -К.: Центр учбової літератури, 2017. -140 с.
Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український правопис". Послідовно акцентовано увагу на складних орфограмах і пунктограмах. Робота з посібником оптимізує вивчення студентами курсу "Український правопис", підвищує рівень культури їхнього писемного мовлення.

Для студентів напрямів підготовки "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика", а також усіх, хто бажає вдосконалити свої правописні навички.

Мова як система [Текст]: навч. посіб.: для студ. вищ. навч. закладів/ В.А. Глущенко [та ін.]; відп. ред. В.А. Глущенко; М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т.- К.: Центр учбової літератури, 2017. -132 с. 
У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах.


Фенко, Марія.
Красномовство [Текст] : навч. посіб. / Марія Фенко, Зоряна Мацюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 211 с. : іл. - Бібліогр.: с. 159-163. - 300 экз.
У посібнику відповідно до хронологїї подій та історичної достовірності фактів класичного і сучасного ораторського мистецтва подано знання про риторику як науку та мистецтво ; розкрито ключові поняття курсу; надбання риторичної науки в персоналіях, риторичні знання про зміст, правила і норми спілкування, вимоги до мовленнєвої поведінки, основні комунікативно-моленнєві (риторичні) уміння, специфіку мовленнєвого ідеалу  як компонента загальної культури та педагогічного мовленнєвого (риторичного) ідеалу; обґрунтовано особливості полемічного мистецтва , культури конструктивного діалогу (диспуту, полеміки, дискусії), етики оратора.
Видання адресоване викладачам, аспірантам і студентам.  

Пентилюк, Марія Іванівна.
Ділове спілкування та культура мовлення [Текст]: навч. посіб./ М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко. -К.: Центр учбової літератури, 2017. -222 с.
У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення. У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців. Посібник розрахований на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.
Загальний теоретичний курс другої іноземної мови (англійської) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Гороть Є. І. та ін. ; за заг. ред. Є. І. Гороть] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т інозем. філології. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 196 с. - Текст англ., частково укр. - Бібліогр.: с. 193-196. - 300 экз.
У посібнику висвітлено базові теми загального мовознавства й основних теоретичних курсів сучасної англійської мови: її історії, теоретичної граматики, лексикології та стилістики.
Посібник розрахований на студентів факультетів й інститутів іноземних мов вищих навчальних закладів для яких англійська мова є другою спеціальністюПлотницька, Інна. Михайлівна.
Ділова українська мова [Текст] : робочий зошит / І. М. Плотницька, О. І. Козієвська ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К. : Міленіум, 2001. - 268 с.
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.
Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери.
Розрахований  на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб - усіх, хто цікавиться проблемами ділової української мови й бажає підвищити рівень мовної культури.


четверг, 19 октября 2017 г.

Відео-урок: «Це вас хвилює…».

Добро спішіть творити, люди,
Воно, як сонце, серце зігріва,
В добрі нам всім зручніше буде,
Без нього затишку нема.
Живіть, добро звершайте!
Та нагород за це не вимагайте!
Хай оживає істина стара:
Людина починається з добра…


В клубі «Древо пізнання» при бібліотеці – філії №14 відбувся відео-урок з подальшим обговорюванням: «Це вас хвилює…». Усі ми дуже і дуже різні: у нас різна релігія, колір шкіри, переконання, вподобання. Але є те, що нас об'єднує - всі ми люди цієї планети, отже повинні співіснувати в мирі та взаємоповазі. Поспішайте робити добро! Будьте добрими, щедрими, милосердними, і це повернеться вам сторицею.

Ми запрошуємо Вас, шановна молодь, до нашої бібліотеки .

четверг, 5 октября 2017 г.

Веб-година «Алгоритм професій»


Пройдуть шкільні роки і саме ви наші читачі станете бібліотекарями, музикантами, художниками, хореографами, акторами великої сцени. Саме таким привітанням розпочалась веб - година «Алгоритм професій». Де в бібліотеці - філії № 14 відбулась зустріч читачів бібліотеки з вчителем Херсонського училища культури Коротецькою Н. І.

 Наталія Іванівна розширила знання учнів про різноманітні професії які є в Херсонському училищі культури, про значення, важливість та необхідність цих професій. Запрошувала майбутніх абітурієнтів до навчання в Херсонське училище культури. Виховувала повагу до праці, пошану до працьовитих людей.

Колектив бібліотеки був радий привітати дорослих читачів з Днем людей старшого покоління, а молодшим читачам нагадати про людський обов’язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства.
Родзинкою привітання став виступ фольклорного ансамблю «Веселухи» під керівництвом Галини Кучерак, який подарував радісний настрій та свою нестримну енергію присутнім на святі.